Akiko   Rin Takanashi
Takashi Watanabe   Tadashi Okuno
Noriaki   Ryo Kase
Hiroshi   Denden
Nagisa   Reiko Mori
Akiko's Grandmother   Kaneko Kubota
The Neighbour   Mihoko Suzuki
Old Student   Hiroyuki Kishi
The Taxi Driver   Kouichi Ohori
The Auto Mechanic   Tomoaki Tatsumi
Nagisa's Friend   Seina Kasugai

Regie    Abbas Kiarostami
Drehbuch    Abbas Kiarostami
Kamera    Katsumi Yanagijima
Schnitt    Bahman Kiarostami