Cast & Crew zu Tiger & Dragon

Master Li Mu Bai   Yun-Fat Chow
Yu Shu Lien   Michelle Yeoh
Xiou Long   Ziyi Zhang
Xiou Hu 'Dark Cloud'   Chen Chang
Be-La-Ye   Sihung Lung
Jade Fox   Pei-pei Cheng
Gov. Yu   Fa Zeng Li
Yo-Shi   Xian Gao
Madame Yu   Yan Hai
Police Inspector Tsai   De Ming Wang
May, Tsai's Daughter   Li-Li Li
Auntie Wu   Su Ying Huang
De Lu   Jin Ting Zhang
Maid   Rei Yang
Gou Jun Pei   Kai Li
Gou Jun Sinung   Jian Hua Feng
Shop Owner   Zhen Xi Du

Regie    Ang Lee
Buch    Du Lu Wang
Drehbuch    Hui-Ling Wang
James Schamus
Kuo Jung Tsai
Kamera    Peter Pau
Schnitt    Tim Squyres