Cast & Crew zu Hardcore

Jimmy   Sharlto Copley
Akan   Danila Kozlovsky
Estelle   Haley Bennett
Slick Dmitry   Andrei Dementiev
Katya the Dominatrix   Darya Charusha
Olga the Dominatrix   Svetlana Ustinova
Henry's Father   Tim Roth
Yuri   Oleg Poddubnyy
Young Bully #1   Jack Hahn
Young Bully #2   Cyrus Arnold
Young Bully #3   Jake Karlen
Robbie   Will Stewart
Timothy / Higher-Self Merc   Ilya Naishuller
Marty   Martin Cooke
Parking Lot Security   Sergey Chekrygin
Windshield Merc   Vladimir Lukyanchikov
Police Officer #1   Andrey Berezkin
Police Officer #2   Prokhor Zikora
Shop Girl   Ravshana Kurkova

Regie    Ilya Naishuller
Drehbuch    Ilya Naishuller
Will Stewart
Kamera    Pasha Kapinos
Vsevolod Kaptur
Fedor Lyass
Schnitt    Steve Mirkovich
Musik    Darya Charusha